Radiotelefony od Straży Miejskiej

6 Kwi

Decyzją Burmistrza Marka Charzewskiego, Straż Miejska w Malborku nieodpłatnie przekazała dla Związku Harcerstwa Polskiego wycofane z użytku radiotelefony. Harcerze, których reprezentował harcmistrz Ryszard Siekierski, otrzymali z rąk komendanta SM Tomasza Faryseja sześć radiotelefonów przenośnych oraz trzy stacjonarne.
W ubiegłym roku SM zakupiła nowe cyfrowe radiotelefony z funkcją GPS-u, które zastąpiły 10 letnie. A te, z pewnością doskonale jeszcze sprawdzą się u harcerzy, którzy będą mogli je wykorzystywać przy rożnych akcjach i działaniach a także podczas obozów, gdzie dzięki radiotelefonom wszystkie poddziały będą miały ze sobą szybką, bezprzewodową komunikację. Harcerze będą mogli powiadamiać się o niebezpieczeństwach i zagrożeniach np. pogodowych. Radiotelefony zostały oczywiście przestrojone z częstotliwości zastrzeżonych.