Komenda Hufca

Komenda Hufca ZHP Malbork, kadencja 2016-2020

phm. Tadeusz ORZĘCKI – Komendant Hufca Malbork
pwd Agnieszka Korycka – Skarbnik
phm. Piotr JĘDRZEJCZAK – z-ca komendanta ds. organizacyjnych
pwd. Sebastian SZYDŁOWSKI – członek komendy ds. kształcenia i pracy z kadrą
pwd. Mateusz KORYCKI – członek komendy ds. promocji i wizerunku

Komisja Rewizyjna, kadencja 2016-2020

phm. Katarzyna ORSZYKOWSKA – Przewodniczący
hm.Olszyna KOŁODZIEJCZYK – Członek KR
hm.Jerzy WESOŁOWSKI – Członek KR
pwd. Łukasz KAWICKI – Członek KR

Komisja Stopni Instruktorskich, kadencja 2016-2020

Ryszard SIEKIERSKI – Przewodniczący
hm Olszyna KOŁODZIEJCZYK – Zastępca Przewodniczącego
hm.Krzysztof GÓRSKI – Członek KSI
hm.Łukasz KOCHOWSKI- Członek KSI
phm. Tomasz PAPAJ – Członek KSI

Kapituła Stopni Wędrowniczych, kadencja 2016-2020

pwd. Mateusz KORYCKI – Przewodniczący KSW
HO Nikola CICHOCKA – Sekretarz KSW
pwd. Anna BURZACKA – Członek KSW
sam.Julia KUBALSKA – Członek KSW

Sąd Harcerski, kadencja 2016-2020

Jerzy LITWIŃSKI – Przewodniczący
Edward ORZĘCKI – Wiceprzewodniczący
Jerzy REJNIAK – Sekretarz

Harcerska Baza Obozowa Papiernia, kadencja 2016-2020

ćwik Krzysztof JANOWSKI – Komendant bazy w latach 2016-….
phm. Radosław ZIELIŃSKI- Komendant bazy w latach 2015-2016